Realizace projektu "Hurá, jdeme do práce!"

01.07.2018 13:33

Žadatel: Mikroregion Jižní Valašsko

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí  ČR

Celkové výdaje projektu:            4 544 981,25 Kč   

Výše dotace:                                 4 317 732,18 Kč

Vlastní zdroje:                                  227 249,07 Kč

 

Termín konání akce: 7/2018 - 2/2020

Cílem projektu je snížení lokální nezaměstnanosti především u skupinosob znevýhodněných na trhu práce s dopadem na území MAS Ploština, motivovat jea zajistit jim i další profesní a rekvalifikační vzdělávání, aby se uplatnilina trhu práce. Zároveň také motivovat zaměstnavatele v regionu k vytvářenínových a udržitelných pracovních míst. Vznikne celkem 17 nových pracovních místve prospěch obcí, veřejně prospěšných institucí a soukromých zaměstnavatelů sdopadem na území MAS Ploština.