Centrum společných služeb

 

Projekt "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také "Centra společných služeb" (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR.

 

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

V rámci těchto CSS budou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Bude prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

  1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

 

Kontakty:

 

Manažer CSS: Ing. Renata Matochová, tel.: 577 311 138, e-mail: matochova@mu-vk.cz

Specialista pro rozvoj mikroregionu: Ing. Jana Strušková, tel.: 577 311 158, e-mail: struskova@mu-vk.cz

Pověřenec GDPR: Ing. Bronislav Tkadlec, tel.: 724 968 677, e-mail: bronislav.tkadlec@seznam.cz

 

       

 

Tento projekt podporuje město Valašské Klobouky