Výzvy MAS Ploština období 2014-2020

17.10.2017 11:16

MAS Ploština vyhlásila výzvu na podporu zaměstnanosti z Operačního  programu zaměstnanost - ,,Výzvy MAS Ploština - Podpora zaměstnanosti - I"Příjem žádostí probíhá do 1. 12 .2017Oprávnění žadatelé jsou obce, DSO, organizace zřizované obcemi, nestátní  neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací  instituce, školy a školská zařízení.

Podporované aktivity:

  • podporu vytváření  nových pracovních míst,
  • podporu umístnění na  uvolněná pracovní místa,
  • podporu flexibilních  forem zaměstnání,
  • podporu zahájení  podnikatelské činnosti,
  • podporu prostupného  zaměstnávání,
  • podporu  zaměstnanců.

Více informací na stránkách: http://mas.plostina.cz/index.php?page=1-vyzva-opz